Patent Veritabanlarından Kobiler Nasıl Yararlanır ?

TARİH: 15.10.2018

Patent literatürü başka hiç bir yerden erişemeyeceğiniz teknik bilginin en geniş tek vücududur. Küresel olarak, 80 milyon patent yayınlanmakta ve her yıl ortalama 2 milyon yeni patent dosyalanmaktadır. Avrupa Patent Ofisi yaptırdığı bir araştırmaya göre patent veritabanlarında yer alan teknik bilginin %80’i başka kaynaklarda yer almayan bilgilerdir. İnternet teknolojilerinin doruğa ulaştığı Günümüzde Bu bilgilerin tamamına yakınına internet ortamında ücretli veya ücretsiz olarak ulaşmak mümkündür. Özellikle kobilerimiz bu teknik bilgi hazinesinden azami derecede yararlanmalıdır.

Patent sistemi teknoloji üretiminin temelini oluşturmaktadır. Patent korumasının 2 amacı vardır;

1-Teknolojik bilginin herkesin öğrenimine, kanunun koruma suresi sonunda da kullanımına açık olmasını ve dolayısıyla bilim ve teknolojilerin gelişmesini sağlamak,

2. Yeni geliştirilen makine, proses, malzeme veya bunlardaki iyileştirmeleri başkalarına "öğreten" mucitleri, öğrettikleri bilginin belli bir süre tekelini kendilerine vererek ö Kobiler yeni ürün geliştirirken, işletme içindeki teknik problemlere çözüm aranırken patent veritabanlarında yapılacak araştırma bizlere başka hiçbir bilgi kaynağında ulaşamayacağımız teknik bilgiye ulaşma imkanı vermektedir.

Patent veritabanlarında yapılacak araştırmalarla “Amerika’yı yeniden keşfetme” yi önlediği gibi; burada yapılacak araştırmalarla kobiler rakiplerinin mevcut ve ileride üreteceği ürünleri takip etme imkanına sahiptirler. Patent veritabanlarında araştırma yapılmadan  , bir ürün geliştirme , ar-ge çalışması yapılması durumunda belki de aylarca yapılan teknik çalışmalar ve harcanan binlerce-onbinlerce liralar boşa gidebilecektir.

Firmalar patent veritabanlarını taramak suretiyle gerekli teknik bilgiyi çoğu zaman  ücretsiz bulabilir, bazen de kendi ülkelerinde tescil edilmeyen patent veya faydalı modelin konusu olan ürünleri ülkelerinde lisans ücreti ödemeden üretme veya teknolojileri ücretsiz kullanma imkanına sahip olabilirler.

Özetle kobiler patent veritabanlarında aşağıdaki şekillerde yararlanabilir;

  • Yapılacak ar-ge çalışmaları ve ürün geliştirme çalışmalarının teknik altyapısını hazırlayabilirler.

  • Rakiplerinin patent ve faydalı modellerini takip ederek ; rakipleriyle aralarındaki rekabet ilişkisini takip ederek rakiplerinin önüne geçmek için neler yapması gerektiğini araştırabilir ve rakiplerinin yenilik ve patent stratejilerini takip edebilirler.

  • Yapmış oldukları ar-ge çalışmaları sonucunda tescillemiş oldukları patent  ve faydalı modellerin rakipleri tarafından yeni başvurular yoluyla taklit edilip edilmediğini patent izleme çalışması yaparak takip ederek, ihlal varsa itiraz yoluna veya gerekirse dava yoluna gidebilirler.

  • Kendi sektörlerinde olmayan patent ve faydalı modelleri de inceleyerek benchmarking yoluyla kendi sektörlerinde yapacakları yeniliklere uyarlayabilirler.

 

Patentlerin Fuar Görevi

Firmalar rakiplerinin ürünlerini ve yeniliklerini ; katalog, web sayfası veya ülkemizde yüzlerce firmanın katıldığı sektörel fuarları takip ederek veya yurt dışında binlerce firmanın katıldığı sektörel fuarları takip ederek izleyebilirler bazen de rakiplerinden ürün satın alarak ürünleri parçalamak suretiyle nasıl yapıldığını inceler ve bu ürünlere alternatif ürünler geliştirme yoluna gidebilirler. Bu yolların en ucuz ve kolay yollarından biri de rakiplerin patentlerini takip etmektir. Aynı sektörde yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren yüzlerce firmanın  tescillemiş olduğu binlerce patenti oturduğu yerde inceleyerek de bu mümkündür. Bu durumda patentler firmalar için aynı zamanda  FUAR GÖREVİ görmektedir.

 

PATENT BİR TEKNOLOJİK İSTİHBARAT ARACIDIR!

Patentler teknolojik bilginin en büyük kaynağıdır. Patent belgesi ilk başvuru  tarihinden itibaren yenilik yapmanın bir ödülü olarak 20 yıllık bir süre için  TEKEL HAKKI olarak

Verilir. Verilen  patent belgelerinin içeriği kamuoyunun haberdar olması ve teknik bilginin yayılması için  yayınlanır.

Eskiden bazı ülkelerde patentlerin içeriği patent kütüphanelerinde incelenir, bazı ülkelerde ise patent ofislerine başvurularak patent  dosyasının bir sureti satın alınırdı. Patent kütüphaneleri Amerika başta olmak üzere hala popülerliğini korumakla birlikte Artık  bir çok ülkede

tescillenmiş patent ve faydalı modelin içeriği patent veritabanlarında internet üzerinden patent dosyalarının bütün muhtevasına ulaşılabilmektedir.

Artık teknolojinin gelişmesi nedeniyle çok özel ve hızlı çalışan veritabanı yazılımları ve internetin dünyanın her tarafına yaygınlaşması sayesinde değerli patent  belge  ve bilgilerine araştırmacıların , sanayicilerin ulaşma imkanı artmıştır ve  her yeni gün daha da artmaktadır.

Herhangi bir kişi ihtiyaç duyduğu teknik bilgileri, patentleri USPTO,ESPACENET, JPO,EPO, TPE, GOOGLE/PATENTS gibi genel erişime açık internet veritabanlarına ulaşarak alabilir.

 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tüm dünyada buluşların, teknik bilgilerin %90-95’nin patentli belgeler arasında bulunabildiğini açıklamıştır.

Patent belgelerindeki bilgiler sektörlere göre sınıflandırılabildiği için sektörel ihtiyaçlara göre patent analizi yapılabilir ve bu analiz neticesinde elde edilen bilgiler sektörün gelişmesi için kullanılabilir.

Patent verileri teknoloji haritalarının hazırlanması için kullanılabilir. Teknolojinin hangi yöne gittiği, yeni trendlerin ne olduğu, 5 yıl hatta 10 yıl sonra  ne tür teknolojik ürünlerin görülebileceğini patent verilerinden çıkartabiliriz.

Patentlerin incelenmesi yoluyla hazırlanacak teknoloji haritaları ar-ge departmanları için çok yararlı olacak  ve araştırma geliştirme yapan ar-ge personeline gelişmiş teknolojilerin yolunu gösterecektir.

Günümüzde küresel bağlamda rakiplerimizin teknolojilerini bilmek gerekmekte ve rakiplerin bir sonraki adımının ne olacağını takip etmek durumundasınız. Bir sonraki adımı ise genelde fuarları takip ederek, rakip kataloglarını veya web sitesini takip ederek bulamazsınız; rakiplerin bir sonraki adımını ancak , patentlerini faydalı modellerini tasarımlarını takip ederek bulabilir ve ona göre karşı atağa geçebilirsiniz.

Teknolojik rekabetin yoğun olduğu alanları bilmek ve o alanlarla ilgili yenilikler, geliştirmeler yapmak ve o alanlarla ilgili AR-GE ye yoğunlaşmak patentin bir istihbarat aracı olarak  kullanılmasıyla mümkündür.

Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce var olan teknolojileri değerlendirmek için; yatırımcıların ; yatırım yapılacak sektörde faaliyet gösteren firmaların patentli teknolojilerini araştırmak , bilmek ve değerlendirmek, patentli olmayan teknolojilerini bilmek, patent süresi dolmuş  veya patent süresi dolmasa da terkedilmiş patentlerini bilmek gerekir.

 

Yatırım yapılacak sektördeki firmaların patent portföyünü, yenilik üretim hızını bilmek ve rekabete hazırlıklı olmak gerekiyor.

Yatırım kararı verilmeden önce sektördeki patentleri bilmeden rakiplerin sınai mülkiyet haklarını incelemeden bir yatırım yapılması durumunda;  patent ihlalcisi durumuna düşebilir veya kolayca ve ücretsiz ulaşabileceği ve kullanabileceği teknik ve teknolojik bilgileri zor ve çok pahalı yollarla ulaşabilme tehlikesi mevcuttur.

Patentleri teknolojik istihbarat için çok önemli bir kaynak olup, şirketlerin stratejik avantaj kazanmasında kullanılabilir. Teknoloji istihbaratı analiz tahminlerinde ve dış teknoloji bilgilerini yönetmede kullanılabilir.

Teknoloji istihbaratı; patent haritaları geliştirme , rekabetçi istihbarat ve teknoloji bilgi tabanı oluşturmada kullanılabilir. Patent haritaları, sektörlerdeki gelişmekte olan oyuncuları belirlemede, takip etmede ve teknolojinin yönünü tayin konusunda kullanılabilir.

 

Teknoloji haritaları ar-ge ve ar-ge’nin ticarileştirilmesi Faaliyetleri için aşağıdaki yollarla değerlendirilebilir;

  • Firmaların veya askeriye gibi kurumların stratejik gereksinimlerini tespit ve uzun vadeli politika belirlemede ve geliştirmede

  • Sanayideki teknolojik faaliyetleri ve yeni eğilimleri tahmin ve tespit etmede,

  • Kuruluşların büyümesi için yardımcı alternatif kalkınma ve büyüme yollarını göstermede,

•Potansiyel lisans fırsatları ve teknolojik know-how transferinde,

•Potansiyel iş ortakları ve müşterileri belirlemede ,

•Rakipler ve potansiyel rakiplerin teknolojilerini, ürünlerini,iş süreçlerini izleme  ve değerlendirmede,

•Sektördeki teknolojik ilerleme alanlarını tespit etmede ve sektöre yeni giren rakiplerin teknoloji alanını tespit  ve sektördeki yerlerini takip etmede alarm görevi olarak,

•Teknolojik etki alanı içindeki boşlukları , fırsat alanlarını görmede ve o alanlara yoğunlaşarak rakiplere fark atmada

•Yeni fikirler ve sınai mülkiyet simülasyonu oluşturmada kullanılabilir ve değerlendirilebilir.

Patent haritaları ; Sınai mülkiyet yönetiminin ayrılmaz bir parçası olup, değerli bilgileri, gizli patentleri ortaya çıkarma, teknik eğilimleri, Pazar eğilimleri, rakip değişiklikleri, teknoloji profili ve bir şirketin inovasyon potansiyeli için yararlı göstergeleri sağlayarak, rekabet stratejilerinde firmaların, rakiplerine fark atmasında kullanılabilir.

 

;