GENEL PATENT STRATEJİLERİ

TARİH: 13.1.2019

TESADÜFİ PATENT STRATEJİSİ

 

 1. Bir şirket, şirket çalışanı tarafından gerçekleştirilen buluşa, ayrılan bütçeye uygun olarak patent alır. Büyük şirketler bu yöntemi kullandığı gibi, küçük ve orta ölçekli şirketler tarafından tesadüfi patent yöntemi kullanılmaktadır. Tesadüfi stratejinin temel sakıncası, patentin gelişim sürecindeki kontrol eksikliği ve patentin yüksek bedellere mal olmasıdır. (General Motors Bu Stratejiyi Benimsemiştir.)

 

SALDIRI STRATEJİSİ

 

 1. Şirket, rekabet içinde bulunduğu rakip firmaları engellemek ve güçlü bir patent birikimini inşa etmek için, kısa sürede birçok patent alır.

 

KORUYUCU STRATEJİ

 

 1. Şirket, var olan ürünlerini rakip firmalar tarafından kullanılmasını önlemek için, ürünleri meydana getiren fikirlere patent belgesi alır. Bu stratejideki temel eksiklik pasif bir strateji olması ve piyasadaki diğer firmaların gelişime yönelmesini engellemesidir.

 

SEÇİMLİK STRATEJİ

 

 1. Chrysler tarafından uygulanan bu stratejide, şirket kesin belirlenmiş bir kritere göre patentlenmiş fikirleri korur. Bu yaklaşım, şirketin teknik personeline fikirlerinin patentlenebilirlik bakımından değeri olup olmadığını araştırma imkanı sağlayarak yol göstermiş olur. Bu stratejinin etkili olması seçilen kritere göre değişir. Örnek verilecek olursa, Eğer şirket, gelecek hakkında belirgin bir kavrayışa sahip değilse,  mühendisleri yanılgıya düşürerek, önemli fikirlerinin geri çevrilmesine yol açabilir.

GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİ

 1. Yakın gelecek (5-15 yıl) bakımından tekel olma imkanını sağlayacak ürünleri meydana getiren fikirler patentlenir. Bu strateji ileri teknoloji şirketleri için çok başarılı olabileceği gibi, duruma göre başarısızlıkla da sonuçlanabilir.

ENGELLEYİCİ STRATEJİ

 1. Rakip firmalar tarafından kullanılmasının tehlikeli olma ihtimali bulunan, ancak temelde bir gelişim planına hizmet etmeyen buluşlar patentlenir. Bu strateji  bir çok değeri kalmamış “kadro dışı/rafa kaldırılmış patent” in ortaya çıkmasına neden olur.

MAYIN TARLASI STRATEJİSİ

 1. Endüstrileri yöneten önemli fikirler patentlenir. İleride o endüstrideki firmaları patenti satın almaya zorlamak veya patentli buluşu izinsiz olarak kullanmaları karşısında aleyhlerinde dava açılarak davayı kazanmak hedeflenir. Bu strateji küçük şirketler tarafından tercih edildiği gibi, bireyler tarafından da kullanılabilir.

İFŞA EDİCİ STRATEJİ

 • Buluşa patent belgesi alarak, monopol/tekelci bir tutum elde etmek yerine; buluş konusu ürün piyasaya sürülür. Bu strateji, rekabeti yenme imkanına sahip, finansal ve fikri mülkiyet konusunda güçlü büyük şirketler tarafından kullanılır. İfşa edici strateji, büyük şirketlere zarar veren mayın tarlası stratejisine karşı uygulanır. Örneğin XEROX yenilik özelliğine sahip fikirleri özel gazetede piyasaya duyurur ve patentlenmesini engeller.

GİZLEYİCİ STRATEJİ

 • Şirket hatalı bilgi vererek bir buluşa patent alır veya patent almadan piyasaya duyurur. Amaç rakip firmaları hatta müşterileri ve yatırımcıları dahi yanıltmaktır. Bu strateji bilgi kirliliğini/karışıklılığı sonucunu doğurur.

 

TAKAS STRATEJİSİ

 • Şirket sahip olduğu patentli teknolojiyi, karşı şirketin patentli teknolojisini kullanma karşılığında teklif eder.Çapraz lisans stratejisi olarak da adlandırılabilir.

LİSANS STRATEJİSİ

 • Diğer şirketlere lisans yolu ile satılabilecek patentler elde edilir. Patent alanı, potansiyel müşteri kitlesine göre belirlenir.

EDİSON STRATEJİSİ

 • Bu taktik yeni satış sektöründe yeni ürün ve hizmetlerin baştan başa yaratılmasının odak noktasıdır. Üretim  ve buluşlara bu taktiğin yanı sıra ARGE de dahildir. ürünün modelleri ve numuneleri , düzenleyici ürünler, pazar araştırmaları , vb…amaç daima üreten ya da lisans verebilecek firmalar yaratmaktır.
 • Son dönemlere kadar bu strateji ileriyi gören  olağanüstü yeteneklere sahip kişilerin iş hayatı için gerekli olmuştur. …( Edison , Westinghouse .Gates vb. gibi…) Günümüzde ise  bu strateji şirketlerin tüm yelpazelerinde kullanılabilmektedir.  

Günümüzde birçok şirket yukarıdaki stratejilerin çeşitli kombinasyonlarını uygulamaktadır

 

;