Hakkımızda

PATENT FABRİKASI ülkemizin KATMA DEĞERLİ ÜRÜN sayısının artırılarak  inovasyon  ve patent konusunda ülkemize değer katacak , nitelikli çalışmalar yapma amacıyla kurulmuş bir firmadır.

PATENT FABRİKASI başta Üniversitelerimiz olmak üzere , Ar-ge merkezleri, Teknokent ve teknoloji geliştirme bölgelerindeki ar-ge çalışmalarının patent belgeleriyle taçlandırılması ve ticarileştirilerek ülkemize değer katacak katma değerli ürünlere dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

PATENT FABRİKASI ülkemizin en önde gelen patent ofislerinden ADRES PATENT firması ortaklarınca kurulmuş olup, sadece PATENT ve İNOVASYON odaklı çalışmalar yaparak ülkemizde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verecektir.

Ülkemizde üretim yapan her işletmeyi sürekli patent üreten fabrikalara döndürme bilinci ile başlattığımız PATENT FABRİKASI’ projesi kapsamında düzenlediğimiz 200’den fazla seminer ile 5000’i aşkın kişiye patent eğitimi vererek önemli bir eğitim girişimini hayata geçirmiş bulunmaktayız.

PATENT FABRİKASI; Üniversitelerimiz, Teknokent ve Teknopark’lar, Organize Sanayi Bölgeleri; Ticaret ve Sanayi Odaları ve Sanayici İşadamı Dernekleri ile işbirliği yaparak ; Patent , Markalaşma ve İnovasyon konusundaki seminer ve eğitim programlarını her geçen gün artırarak devam ettirmektedir.

PATENT FABRİKASI üretim yapan her fabrikanın,üniversitelerimizin,teknokent ve teknoparklarımızın birer PATENT FABRİKASI gibi seri olarak PATENT BAŞVURUSU yapabilecek ve bu patentleri TİCARİLEŞTİREREK ülkemize KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER kazandırılması için özel yöntemler uygulamaktadır.