PATENT TESCİL İŞLEMLERİ

GENEL PATENT BİLGİLERİ

  PATENT NEDİR ?

Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar bir ürüne veya yönteme ilişkin olabilir. Buluşlar olmasaydı sanayi gelişmezdi, insan hayatı kolaylaşmazdı. Günümüzde insanlar için, sanayi için, bilim için sorun olan konuların çözümü buluşla sonuçlanmaktadır. Buluş Kavramı: Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

 Patent Kavramı: Patent , Buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.

* Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Eğer buluşlara patent verilmeseydi ne olurdu ? Sorusunu sormak gerekiyor. Kanaatimizce buluşlar patentle korunmasaydı, bir buluş çıktıktan sonra yıllarca aynı ürünü kullanıyor olacak, kaliteli ürünler piyasaya çıkamayacak ve sanayi gelişemeyecek ve bilimsel araştırmalar gelişmeyecekti. Çünkü verilen patent belgesinin sayesinde bütün buluşların teknik içeriği yayınlanmaktadır. Patentlerin yayınlanması sayesinde araştırmacılar, bilim insanları, sanayiciler patentlerin içeriğini incelemekte , bu incelemenin neticesinde incelemeyi yapanlar daha iyisini nasıl yaparım? Sorusunu sorarak, tekniği daima bir ileri safhaya götürmeye çalışmaktadırlar.

* Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.

* Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithalatı durdurma hakkı verir.

* Sanayi alanındaki yenilik ve buluşlar, prodüktivitenin ve ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Yenilik/buluş genel olarak yeni mamüllerin ve yeni usüllerin bulunması ve geliştirilmesi ve bunların ekonomiye intikalini sağlayan gelişim olarak kabul edilmektedir.

* Etkili bir patent sistemi, ülke içinde ekonomik büyümeyi beraberinde getirebilir. Tarihi gelişmeler, etkin bir korumayı gerçekleştiren bir patent sisteminin ülkenin ekonomik gelişmesini de beraberinde getirdiğini göstermektedir. Diğer taraftan, teknolojinin tarihi gelişmesini, patent dökümanlarını incelemek suretiyle tesbit edebilmek te mümkündür.

Patent, teknolojik literatürün bir parçasıdır. Patent ayrıca önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır. Etkin bir patent sistemi, buluşçu  yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdendir. Patent teşvik sistemi, sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir.

* Sınai hakların teknolojik gelişme açısından önemini özellikle patentler, faydalı modeller ile sınai resim ve modellerde görmek mümkündür.

* Sınai hakların tanınması ve korunması bir yandan araştırma ve geliştirmenin teşviki ile teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşmasını sağlarken, öte yandan da ülke içinde ve dışında olmak üzere teknoloji transferine uygun zemini hazırlar.

Patent dosyaları teknoloji için en önemli bilimsel kaynakların başında gelmektedir. Üniversitelerde yapılan ve patentle korunmayan bilimsel araştırmalar üniversite arşivlerinde araştırmacıların kendilerini bulmasını beklerken, milyonlarca patent dosyası günümüzde teknik bir kaynak olarak internet ortamında araştırmacıların kolayca ulaşabileceği bilimsel kaynak haline gelmiştir. Dünyadaki teknik bilginin %80’i patent dosyalarında mevcuttur. PATENT FABRİKASI olarak sanayicilerimizin yayınlanmış patentlerden ve teknik bilgilerden yararlanması için metodolojisi firmamıza ait olan Patent Fabrikası® yöntemiyle özel eğitimler düzenliyor ve sanayicilerimizin rekabet ortamında sürekli yenilik yapabilecekleri sistemi firmalarında kuruyoruz.

 Patentler Fuar Görevi Görür ;

Patentler şirketler için fuar görevi görür. Patentlerin fuar görevi görmesi konusunda Adres Patent sanayicilerimiz için özel çalışmalar yapmaktadır; yenilikleri görmek bakımından özellikle çok masraf gerektiren yabancı ülkelerdeki fuarlara gidemeyenler, bu hizmetimizden yararlanarak sektörlerindeki yeniliklerden haberdar olabilmektedir.

 Patentler Teknolojik bir istihbarat aracıdır;

Patentlerin teknolojik bir istihbarat aracı olarak kullanılması özellikle rakip analizi ve sektörel analizler yapmak isteyerek rekabette öne çıkmak isteyen firmalar için çok önemlidir. PATENT FABRİKASI
rakip analizi ve sektörel analiz konusunda sanayicilerimize ve özellikle Kobilerimize özel
hizmetler vererek onların rekabet ortamına ayak uydurmaları konusunda çalışıyor.

 Buluşunuzu ancak PATENT KORUR!

Buluşunuzu patent belgesi ile korumaz iseniz, korumasız olan buluşunuzu siz piyasada
ürününüzü tanıtıp para kazanmaya başlamadan, taklitleri piyasada dolaşmaya başlar ve dolayısıyla buluş için harcadığınız paralar, günler belki de aylarca verdiğiniz emeğiniz boşa gidebilir.

Dolayısıyla buluş için harcanan para ve emeğin boşa gitmemesi için buluşunuzu piyasaya sunmadan önce patent başvurusu yapmanız size çok şey kazandıracaktır. PATENT FABRİKASI Patent yılların verdiği tecrübeyle bu güne kadar binlerce patent ve faydalı model dosyasını Türkiye içinde ve yurt dışında yüzlerce ülkede sonuçlandırmanın verdiği gururla; buluşlarınızın patent mevzuatına uygun biçimde korunması konusunda eğitimli ve deneyimli patent mühendisleriyle hizmet veriyor.