Patent Eğitimi

• Patent Hakkındaki Eğitim Öncesi, Patent Bilgi Ve Belgelerinin İncelenmesi.
• Patent/Faydalı Model Nedir?
• Patent/Faydalı Model Olabilecek Ve Olamayacak Buluşlar
• Patent Verilemeyecek Konular Ve Buluşlar
• Patent Verilebilirlik Şartları
• Buluşa Patent Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar
• Özel Hukuk İlişkisi İçinde Olan İşçilerin İşçi Buluşları
• Kamu Hizmeti Gören Kurumlarda Çalışanların Buluşları
• Patent/Faydalı Model Tescil Süreçleri, Patent/Faydalı Model İle İlgili Diğer İşlemler Ve Patent Bültenlerinin İncelenmesi.
• Patent Araştırması Nasıl Yapılır ? Patent Araştırma Yöntem Ve Kriterleri
• Patent Başvurusu Ve Şartları
• Tekniğin Bilinen Durumu Konusundaki Araştırma Raporunun Düzenlenmesi, Tebliği Ve Yayınlanması
• Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi
• Patent Verildikten Sonra Patent Verilmesinde Şekli Eksikliklere İtiraz
• Patentte Rüchan Hakkı
• Patent Başvurusu Hazırlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Patentten Doğan Haklarla İlgili Hükümler
• Patentten Doğan Hakkın Kapsamı
• Patentin Süresi
• Patent Başvurusu Veya Patentten Doğan Koruma Kapsamı Ve İstem Veya İstemlerin Yorumlanması
• Patent Başvurusu Ve Patent Üzerinde Tasarruflar; Ortaklık, Devir Ve Lisans İşlemleri
• Kullanma Zorunluluğu Ve Zorunlu Lisans.
• Patentin Hükümsüzlüğü Ve Patent Hakkının Sona Ermesi
• Patentten Doğan Hakka Tecavüz Ve tecavüz Halinde Hukuk Ve Ceza Davaları, Patent Sahibinin Talepleri, Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları